Mit csinálunk

 

 

 

 

 

<< Mit csinálunk

Informatikai tárgyú projektekhez kapcsolódó pályázati kiírások, ajánlatok és szerződések kockázatelemzése   

A HR tanácsadás mellett, informatikai projektek kockázatelemzésével foglalkozunk.

Eddigi tapasztalatunk szerint a komplexebb informatikai beruházások sajátossága, hogy a szerződés tárgyát -annak összetettsége miatt- sokszor igen nehéz meghatározni, és komoly odafigyelést igényel egy kialakítandó informatikai rendszerhez kapcsolódó szállítói felelősségi kör, de a vevői elvárások pontos meghatározása is. Ennek egyik oka talán az, hogy nincs annyira egységesen használható definíciórendszer, mint más iparágakban, hiszen az állandó változás újabb és újabb technológiákat és termékeket dob ki, melyek felülírják az addig létező fogalmakat. A másik ok pedig az lehet, hogy egy adott problémára az informatika által kínált eltérő megoldási lehetőségek és opciók igen széles skálán mozognak, ami miatt az ajánlatkérőnek a versengő ajánlatok összehasonlítása sokszor igencsak összetett feladatnak bizonyul.

Sajátos az informatikai projektekre jellemző felelősségi rendszer is. Egy rosszul működő IT rendszer az általa feldolgozott vevői adatokban okozhat kárt, míg az adatmentés, háttértárolás általában a vevő felelőssége. Ugyanakkor az is köztudott, hogy az IT cégek felhívják arra a figyelmet, hogy a szoftver "veszélyes üzem", vagy "nincs hibamentes szoftver", hiszen a szoftverek hihetetlenül gyors változtatását a vevői igények diktálják, és emiatt - a gyógyszeripari termékekhez egyáltalán nem hasonlatosan - a szoftverek hosszas kísérleti tesztelésen nem eshetnek át, így igazi próbájuk már az értékesítés után zajlik, fejlesztésük a felhasználóktól érkező hibajelentések alapján történik. Emellett sok esetben a megvalósítani kívánt informatikai rendszer testreszabással készül, hogy minél jobban leképezhesse a vevő belső folyamatait. Ennek definiálása és meghatározása viszont a vevő szakembereinek intenzív közreműködését igényli a projekt minden fázisában. Ekkor a vevői és szállítói oldal egyaránt felelős a projekt előrehaladásáért, az eredmények létrehozásáért. Egy ilyen projektkörnyezetben, ilyen munkamegosztás mellett, a teljesítést biztosító szerződéses kötelezettségek, (pl. kötbér) vagy kártérítés érvényesítése a felelősség megoszlása és a nehéz bizonyíthatóság miatt komoly nehézségekbe ütközhet.

A "ki és hogyan tehető felelőssé az adatvesztésért, az informatikai károkért?" kérdésre tehát általános érvényű válasz nem adható, ez a kérdés mindig helyzetfüggő értékelést igényel.

Ezeken a problémákon átívelő út lehet, ha a pályázati felhívások, ajánlatok, szerződések, ill. a projekt során készülő dokumentumok elkészítésekor erre tudatosan felkészülnek, így a szerződés tárgyát, valamint feladatok és felelősség megosztásának átlátható és egyszerű definícióit és az ebből eredő eszkalációk kezelésére vonatkozó eljárást pontosan rögzítik a felek.

 Az informatikai projektekre jellemző néhány sajátosság, melyek "kezeletlensége" növeli a projekt kockázatát:

 • Gyorsan változó technológia, a technológiával együtt változó funkciók, definíciók

 • Az IT szakkifejezések csak egy kis része rögzült általánosan elfogadott módon magyarul, ezért nehéz egzakt módon fogalmazni a magyar szerződésekben.

 • A szerződés tárgyának pontos körülírása és azoknak a feltételezéseknek meghatározása, melyek fennállása esetén teljesíthető a projekt. Ha a szerződés tárgya nem pontos, de az eredményt, vagy a vevői elvárásoknak való megfelelést garantálni kell, ez jelentős többletköltséget jelenthet az informatikai szállítónak.

 • Az ajánlott informatikai rendszerek sok esetben eltérnek a kiírói elvárásoktól funkcionális, vagy felelősségi kérdésekben. Ilyen esetekben, tisztában kell lenni azzal, ha az eredeti ajánlaton részben változtatni kell, e változás milyen kihatással van az ajánlat többi részére. 

 • Eltérő szerződéses kezelést igényelnek a standard és a fejlesztést igénylő szoftverek. Nem ritkán ezek kombináltan jelentkeznek a projektekben.

 • Fokozott adatvédelmi, adatkezelési szabályok.

 • A szenzitív adatokhoz történő hozzáférés miatt, erős titokvédelem.

 • Sajátos tulajdonjogi / szerzői jogi szabályok. 

 • A fix áras és az "idő-anyag" alapú projektek eltérő felelősségi konstrukciója.

 • Szoftverek esetében nehéz a szavatossági és felelősségi kérdések bizonyítása.

 • A standard szoftvereknél nehéz körülírni a jogszabály követési kötelezettség tartalmát.

 • Az átadás-átvételi feltételek és eljárások és a szavatossági hibakategóriák pontos meghatározása nélkülözhetetlen mindkét fél számára, mivel az átvétellel kapcsolatosan merül fel a legtöbb vitás kérdés, nem ritkán jogvita.

 • Sokszor ütközik a kiíró, különösen a közbeszerzések által támasztott szerződéses feltételrendszer és a standard termékek és szoftverek nemzetközi szállítóinak általános feltételrendszere. Ezeket valahogy összhangba kell hozni.

 • Sok olyan szokvány létezik a nemzetközi informatikai szerződéses gyakorlatban, melyek a Ptk.-ban nincsenek teljes körűen szabályozva, (felelősség korlátozása, egyedi szavatossági feltételek, sajátos kötbérfeltételek) ugyanakkor részletes szabályozást igényelnek a szerződésben.

 • Egyes teljesítményjellemzők meghatározása (rendelkezésre állás, válaszidő biztosítása, hibajavítási határidők, stb.) kifejezetten bonyolult feltételrendszer körülírását igényli.

 • Megfelelő hierarchia megállapítása szükséges a szerződéses és projekt dokumentumok közötti ellentmondások elkerülésére

Ezek, és a felsorolásból kifelejtett kockázatok felismeréséhez és csökkentéséhez próbálunk segítséget nyújtani.

 

 

nao

Map

Székhely:
1117 Budapest
Galambóc utca 21.

Iroda:
1124 Budapest
Csörsz utca 41
.


Ügyvezető:
Mezey Tamás

Telefon:
(06 1) 488 5409

Fax:
(06 1) 488 5481

Cégjegyzékszám:
01-09-86-0319

 

nao

 


©2006-2010 NAO Tanácsadó Kft. All rights reserved.